Raport deSustenabilitate

Ambro-Sol publică Raportul de sustenabilitate în care sunt identificate angajamente pe termen scurt și lung pentru a genera un impact pozitiv asupra societății și a mediului. Durabilitatea devine oficial o parte integrantă a guvernanței corporative întreprinse.

Raportul de Sustenabilitate 2022Raportul de Sustenabilitate 2021

Raport deImpact

Un document care să precizeze clar impactul anual asupra societății și mediului companiei, în încercarea de a construi o economie mai incluzivă și mai durabilă. Toate în cadrul celor 4 scopuri specifice ale beneficiului comun cuprinse în statutul Ambro-Sol.

Raport de Impact 2022Raport de Impact 2021

Certificare UNI EN ISO 14001

Datorită unui sistem eficient de management de mediu și utilizării tehnologiilor eco-durabile, suntem capabili să minimalizăm impactul asupra mediului al activităților noastre de producție și să asigurăm protecția maximă a mediului și a sănătății publice.

Citiți comunicatul de presă

Facem parte dinmarea familie B Corp

Ce este un B Corp?Descoperiți scorul Ambro-Sol
Mediu, teritoriu, oameni

B Corp: o companie cu efecte pozitive

A B Corp este o companie care, în timp ce face afaceri, produce efecte pozitive asupra mediului, asupra teritoriului și asupra oamenilor. Mișcarea B Corp include 4600 de companii din 71 de țări din care 140 + în Italia. B Corp este o mișcare globală care își propune să răspândească cea mai avansată paradigmă a afacerilor, aceea de a crea valoare pentru toți.

93

B Scorul de impact

385

Tone CO2 absorbite de copacii plantați

350

KW de energie electrică fotovoltaică

1728

Ore dedicate căutării de produse durabile

4

Obiective de beneficiu comun

2300

Ore de instruire pentru dezvoltare durabilă

49

Ziduri de oraș regenerate

93%

Personalul angajat pe o perioadă nedeterminată

2040 Tinta pozitiva clima

Ambro-Sol SB, singura companie de aerosoli din lume certificată de B Corp, alege obiectivul Climate Positive 2040, ca motor pentru creșterea afacerilor, pentru protecția noilor generații și pentru protecția mediului.
Din 2023, datorită parteneriatului cu WOWnature, Ambro-Sol va porni pe o cale de a deveni pozitiv climatic până în 2040, și anume angajamentul de a depăși realizarea emisiilor nete de zero, de a crea un adevărat avantaj de mediu, eliminând mai mult dioxid de carbon din atmosferă decât generat în procesul de producție.

Descoperă proiectul
Obiective pentru viitor

6 promisiuni de aprivi întotdeauna înainte

Produse cu impact pozitiv

Îmbunătățirea impactului social și de mediu pozitiv al produselor prin sprijinirea și dezvoltarea de proiecte și parteneriate cu organizații și organisme de cercetare naționale sau internaționale. Pe termen scurt, colaborarea pentru realizarea evenimentului „Brescia capital of culture 2023” va continua.

Mai mult spațiu pentru economia socială

Sprijinirea dezvoltării economiei locale prin adoptarea de politici și practici care încurajează cumpărarea de la furnizorii locali. Preferința de a cultiva relații cu lucrătorii și colaboratorii, care provin din comunitatea din care fac parte, care permit stabilirea relațiilor de durată și a creșterii profesionale.

Impact pozitiv asupra societății și a mediului

Generați un impact pozitiv în comunitate, angajându-vă să promoveze inițiative de dezvoltare și regenerare socială și de mediu, prin implementarea lucrărilor pe teritoriu în beneficiul comunității și al grupurilor defavorizate.

Îmbunătățirea scorului B Corp

Îmbunătățirea scorului de certificare B Corp obținut în 2022, prin transformarea într-o companie beneficiară a sucursalelor străine.

Mai mult spațiu pentru fotovoltaică

Măriți procentul de energie electrică utilizat din surse regenerabile, prin sistemul fotovoltaic instalat.

Climat pozitiv2040

Continuați acțiunile pentru a compensa emisiile, de exemplu prin finanțarea întreprinderilor de reîmpădurire.

Model organizatoric și de management

Modelul nostru organizațional și de management se bazează pe responsabilitatea socială și de mediu. Am adoptat o politică de responsabilitate administrativă și un cod de etică care ne ghidează acțiunile și deciziile luate de angajații noștri. Politica noastră de mediu se bazează pe principiile durabilității, respectului pentru mediu și comunității înconjurătoare.

Politica de responsabilitate administrativă (ex D.LGS 231/01)

Descărcați PDF-ul

Codul deontologic al modelului organizațional și de management

Descărcați PDF-ul

Principiile politicii de mediu

Descărcați PDF-ul